Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 02:50

13/8/2021 Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τού έργου για την κατασκευή τής Επαρχιακής Οδού Καστοριάς–Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη–όρια Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα, π/υ 74 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση τού έργου για την κατασκευή τής Επαρχιακής Οδού Καστοριάς–Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη–όρια Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα, συνολικού προϋπολογισμού 74.003.505,15 ευρώ.

Κύριος Δικαιούχος τής Πράξης είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., υπεύθυνη για την κατασκευή, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα έχει την ευθύνη των απαλλοτριώσεων και η Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς την ευθύνη των αρχαιολογικών εργασιών κατά μήκος τού έργου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τμήματος, συνολικού μήκους 10,40 χλμ, με κύρια τεχνικά έργα την Σήραγγα της Κλεισούρας (μήκους 1.365μ. και την παράλληλη προς αυτήν σήραγγα διαφυγής πεζών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έργα σήμανσης, ασφάλισης, φωτισμού, αερισμού, πυρόσβεσης κλπ. και την κατασκευή δύο οικίσκων ελέγχου), την Γέφυρα του ρέματος Κώτουρη (μήκους 34,60μ.) και 4 Διαβάσεις.

Επιπλέον, περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού οδικού, μικρά τεχνικά (κιβωτοειδείς, σωληνωτοί οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης), γεωτεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένα επιχώματα κλπ.), εργασίες αποχέτευσης/ αποστράγγισης, σήμανσης και ασφάλειας, οδοφωτισμού και επένδυσης πρανών, καθώς και απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις (απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίες, δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης του έργου κλπ).

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ενότητες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.