Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 13:37

Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 3 επιπλέον σχολικών κτηρίων στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 834.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 3 επιπλέον σχολικών κτηρίων στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 834.000 ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης 3 επιπλέον σχολικών κτηρίων στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 834.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Φλώρινας.

Πρόκειται για τις Πράξεις:

 

Τίτλος Πράξης

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

395.000

Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

180.000

Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Γυμνάσιου Φλώρινας

259.000

ΣΥΝΟΛΟ

834.000

 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων σχολικών κτιρίων α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.

Δικαιούχος της Πρόσκλησης είναι ο Δήμος Φλώρινας, καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση μαζί του.

Σημειώνεται ότι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον 12 σχολικών κτηρίων συνολικού προϋπολογισμού 3.342.100 ευρώ στην ΠΕ Φλώρινας, τα οποία, όμως χωροθετούνται εκτός της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ Φλώρινας.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.