Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 20:20

Β’ Κύκλος του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΚΤ) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποκτά σύγχρονες υποδομές, γίνεται ανταγωνιστικότερη, ενισχύει την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και βελτιώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής.