Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 17:29

Εγκρίθηκαν και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης για τις Δράσεις «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» και «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητ

Αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης για τις Δράσεις «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» και «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία».

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν:

  1. Αποδοχή και έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία», με τα οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται,

α. την αποδοχή 75 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων που αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης,

β. την απόρριψη 12 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων.

Για τη σχετική Απόφαση πατήστε εδώ.

  1. Αποδοχή και έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», με τα οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται,

α. την αποδοχή 1273 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων που αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης,

β. την απόρριψη 281 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων.

Για τη σχετική Απόφαση πατήστε εδώ.