Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022 13:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) λογοθεραπευτή στο πλαίσιο της πράξης με κωδ ΟΠΣ 5044930 τής Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ» στην ΠΕ Κοζάνης

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη θέσης, στο Ειδικό Κέντρο Ημέρας για πάσχοντες από Αλτσχάϊμερ στην Κοζάνη, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» {άξονας προτεραιότητας: 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και Εθνικούς Πόρους.

 

Περισσότερες πληροφορίες, στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3rZcOef