Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 14:25

«Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» - Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»