Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 15:12

Διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης

 

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο ΟΥΝΕΣΚΟ Γρεβενών – Κοζάνης αναπτύσσεται εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. Τα όριά του περικλείουν τμήματα 5 Δήμων (Γρεβενών, Δεσκάτης, Βοΐου, Σερβίων, Κοζάνης) και συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια 74 Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής. Καθορίστηκαν σύμφωνα με τη διαθέσιμη γεωλογική έρευνα και την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές για την αίτηση ένταξης στο παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO καθώς και τις επισημάνσεις της αντίστοιχης ελληνικής επιτροπής.

geoparkgreb

Καλύπτει έκταση 2.486 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πληθυσμό 35.138 ανθρώπων (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2021).

Το 2021 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, το οποίο σήμερα αποτελείται από 195 Γεωπάρκα (48 χώρες), 8 εκ των οποίων βρίσκονται στην Ελλάδα (Λέσβος, Ψηλορείτης, Σητεία, Βίκος - Αώος, Χελμός - Βουραϊκός, Κεφαλονιά - Ιθάκη, Λαυρεωτική) και 1 στην Κύπρο (Τρόοδος).

Εντός του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης αναγνωρίζονται 119 θέσεις γεωλογικού (γεώτοποι) και ευρύτερου ενδιαφέροντος (τουριστικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, εκπαιδευτικού).

Σκοπούς του Γεωπάρκου αποτελούν:

 • Η Προστασία και διατήρηση της Γεωλογικής Κληρονομιάς (γεωκληρονομιά).
 • Η Εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη, η ενσωμάτωση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ερμηνευτικές πινακίδες, φυλλάδια, κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης – εκπαίδευσης κ.α.
 • Ο Γεωτουρισμός και η τόνωση των τοπικών κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, την παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων, τη διοργάνωση επισκέψεων και περιηγήσεων και γενικότερα την προβολή της περιοχής.

Η συμβολή του Γεωπάρκου στην ανάπτυξη της περιοχής:

 • Ο Γεωτουρισμός ως μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί σημαντική προοπτική για τη Δυτική Μακεδονία στην προσπάθειά της για ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.
 • Το Γεωπάρκο ως περιοχή ενδιαφέροντος αλλά και ως δομή έχει πολύπλευρη δράση σε ένα σύνολο τομέων του τοπικού οικοσυστήματος όπου δραστηριοποιείται, διασυνδέοντας και προάγοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την οικονομία της.
 • Μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης κινητοποιώντας χρηματοδοτικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.
 • Μέσω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO αποτελεί σημαντικό πόρο δικτύωσης της περιοχής συμβάλλοντας καταλυτικά στην αναγνωρισιμότητά της και κατά συνέπεια στην πρσέλκυση επισκεπτών, ενσιχύοντας παράλληλα την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε εθνικό & διεθνές επίπεδο.

Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης και ανάπτυξης του Γεωπάρκου, ούτως ώστε να διαδραματίσει πολύπλευρα σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΧΕ του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με την ολιστική επιστημονική προσέγγισή του αντιμετωπίζει τα ουσιώδη αναπτυξιακά, διοικητικά και διαχειριστικά ζητήματα της συγκεκριμένης περιοχής και παράλληλα υποστηρίζει ενεργά την παραμονή του Γεωπάρκου εντός του Παγκοσμίου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, μέσα από την υλοποίηση Δράσεων προστασίας και ανάδειξης της γεωκληρονομιάς, αναδεικνύοντάς το ως ένα σημαντικότατο αναπτυξιακό πόλο της Δυτικής Μακεδονίας.

Όραμα της ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης αποτελεί:

«Ανάδειξη του Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης σε πρότυπη περιοχή βιώσιμης ανάπτυξης με όρους ποιότητας ζωής των κατοίκων και με έμφαση στη γεωκληρονομιά και στη γεωποικιλότητά της»

Στρατηγικοί Στόχοι της ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης είναι:

 • ΣΣ1 - Προστασία και ανάδειξη της γεωκληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος
 • ΣΣ2 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • ΣΣ3 - Ενδυνάμωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος.
 • ΣΣ4 - Βελτίωση υποδομών και προβολή της περιοχής για την προσέλκυση διαχειρίσιμων ροών επισκεπτών.
 • ΣΣ5 - Ενδυνάμωση του Συστήματος Διοίκησης και Λειτουργίας του Γεωπάρκου.

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης, παροτρύνεται κάθε πολίτης, σύλλογος, ομάδα δράσης / πρωτοβουλίας, συλλογικότητα φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος να συμμετάσχει με ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν την Περιφέρεια, τους Δήμους και τους φορείς της περιοχής να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αναβαθμίσει την περιοχή παρέμβασης, τις υποδομές και τις υπηρεσίες και συνολικά την ποιότητα ζωής.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της ΟΧΕ Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης θα προσδιοριστεί μέσα από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης, δεδομένου ότι πεδίο εφαρμογής τους είναι περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (δυνατότητες και αδυναμίες), στις οποίες καλούνται να δώσουν λύσεις με την άμεση συμμετοχή των κατοίκων, οι οποίοι τελικά θα κληθούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού και να ωφεληθούν από αυτόν.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο υποβολής πρότασης:

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679) και του Ν.4624/2019.