Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023 15:16

Διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) Λιμνών & Ποταμών

Η περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λιμνών οριοθετήθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 με βάση τα οικοσυστήματα επτά  φυσικών και δύο τεχνητών λιμνών (κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα). Αν και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ορεινών εκτάσεων, η περιοχή παρέμβασης εστίασε στις πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις πέριξ των λιμνών και των ποταμών.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ Λιμνών προβλέπεται επέκταση της περιοχής παρέμβασης με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που συνδέονται με το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας συμπεριλαμβάνοντας και τις παραποτάμιες περιοχές ή / και άλλων τεχνητών λιμνών και η μετονομασία της σε Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυσης (OXE) Λιμνών & Ποταμών.

Ειδικότερα η Περιοχή Παρέμβασης προτείνεται να περιλαμβάνει:

  • Την περιοχή των Πρεσπών στο ΒΔ τμήμα της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
  • Την πεδινή περιοχή των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας στο Δήμο Αμυνταίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
  • Την περιοχή της λίμνης Καστοριάς συμπεριλαμβανομένων των πεδινών εκτάσεων στα ανατολικά της λίμνης και τη νότια ημιορεινή ζώνη του όρους Βιτσίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
  • Το ΝΑ τμήμα της Περιφέρειας όπου έχουν σχηματιστεί κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα οι τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα. Η περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,
  • Παραποτάμιες περιοχές ή / και άλλες παραλίμνιες περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που συνδέονται με το υδατικό δυναμικό.

 

 Χάρτης 1: Περιοχή Παρέμβασης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των Λιμνών και των Ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας

 geoparkgrebLIMN

Επεξεργασία Χάρτη: ΑΝΚΟ Α.Ε.

 

 

Ο γενικός στόχος και η βασική επιδίωξη της OXE Λιμνών & Ποταμών είναι να αναδείξει

«Τα λιμναία και τα ποτάμια συστήματα, ως τόπους βιώσιμης και ενδογενούς ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία»

Συμπληρώνοντας τις τεχνικές αναλύσεις, στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών, το αναλυτικό περιεχόμενο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης θα προσδιορισθεί μέσα από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης, δεδομένου ότι πεδίο εφαρμογής τους είναι περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (δυνατότητες και αδυναμίες), στις οποίες καλούνται να δώσουν λύσεις με την άμεση συμμετοχή των κατοίκων, οι οποίοι τελικά θα κληθούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού και να ωφεληθούν από αυτόν.

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λιμνών & Ποταμών τής Δυτικής Μακεδονίας, παροτρύνει κάθε δημόσιο φορέα και κάθε πολίτη (μεμονωμένα ή εκπροσωπώντας, σύλλογο, ομάδα δράσης ή πρωτοβουλίας),  να συμμετάσχει με ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν την Περιφέρεια, τους Δήμους και τους φορείς της περιοχής να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αναβαθμίσει την περιοχή παρέμβασης, τις υποδομές και τις υπηρεσίες και συνολικά την ποιότητα ζωής.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα υποβολής πρότασης:

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation 2016/679) και του Ν.4624/2019.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.