Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 01:35

Οι αιτήσεις για το Βραβείο «Jan Amos Comenius» ξεκίνησαν!

Tο βραβείο θα επιβραβεύσει σχολεία που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν για την ΕΕ με τρόπο που εμπνέει. Θα απονεμηθούν έως 28 βραβεία ύψους €8000.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://europa.eu/!RF97Wu

#ComeniusPrize