Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 02:15

Παράταση της χρηματοδότησης της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών για τρία επί πλέον έτη, έως τον Μάιο του 2023

Παρατείνεται μέχρι 31-05-2023 η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με την ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, ο οποίος πλέον ανέρχεται στα 266.400 ευρώ.

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, 10 Δήμοι της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στη δημιουργία δομών Κέντρων Κοινότητας. Επιπλέον, τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Φλώρινας και Εορδαίας ενισχύθηκαν με εξειδικευμένο στέλεχος για την υποστήριξη των Ρομά της περιοχής τους, ενώ ο Δήμος Καστοριάς δημιούργησε αντένα εξυπηρέτησης του Δήμου Νεστορίου και ο Δήμος Φλώρινας δημιούργησε αντένα εξυπηρέτησης του Δήμου Πρεσπών.

Στόχος τους είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του κάθε Δήμου. Τα Κέντρα Κοινότητας εποπτεύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου και παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Υποδοχή-Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω παραπομπών, διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες ευάλωτων ομάδων με επιμέρους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.