Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019 02:39

Ανακαλύψτε την ΕΕ

Φέτος 20.000 δεκαοκτάχρονοι Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη με ταξιδιωτική κάρτα του #DiscoverEU!

Θα εξερευνήσουν την ήπειρο μας, ανακαλύπτοντας τον πλούτο, την πολυμορφία και την αλληλεγγύη της.

Περισσότερα στη διεύθυνση https://europa.eu/!Mu69Xw