Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019 02:32

Η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση εδώ.