Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 02:53

Επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής: η χρήση κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη πλήρη επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν ωφεληθεί πολύ από την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Η χρήση κινητών δεδομένων κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ έχει δεκαπλασιαστεί σε σύγκριση με το έτος πριν από την εφαρμογή της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού, ενώ είχε κορυφωθεί κατά την περίοδο των διακοπών, όταν η χρήση κινητών δεδομένων στο εξωτερικό ήταν 12 φορές υψηλότερη.

Η χρήση δεδομένων περιαγωγής εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) κορυφώθηκε κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών του 2018 (τρίτο τρίμηνο), όταν η χρήση κινητών δεδομένων στο εξωτερικό ήταν 12 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κατάργηση όλων των τελών περιαγωγής λιανικής. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο όγκος των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν με περιαγωγή ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος.

Σε επίπεδο χονδρικής, η δραστική μείωση των ανώτατων ορίων τιμών έχει συμβάλει σε περαιτέρω μείωση των τιμών περιαγωγής χονδρικής, η οποία με τη σειρά της καθιστά βιώσιμη την κατάργηση των τελών περιαγωγής για σχεδόν όλους τους παρόχους περιαγωγής.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δυναμική του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής δεν είναι πιθανό να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ισχύουσα ρύθμιση λιανικής και χονδρικής παραμένει αναγκαία. Οι ισχύοντες κανόνες για την περιαγωγή θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά τα επόμενα έτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επωφελούνται από περιαγωγή χωρίς πρόσθετο κόστος εντός της ΕΕ.

 

Ιστορικό

Από τις 15 Ιουνίου 2017, οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για κλήσεις, μηνύματα SMS και δεδομένα όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπως ακριβώς κάνουν και στη χώρα τους, χωρίς πρόσθετο κόστος. Αυτή η προσέγγιση, η αποκαλούμενη «περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού», αποτελεί απτό όφελος που απορρέει από τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην Ευρώπη, και είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Επιτροπής Γιούνκερ.

Με την πρώτη πλήρη έκθεση επανεξέτασης από την Επιτροπή δίνεται συνέχεια στα πορίσματα της ενδιάμεσης έκθεσης του Δεκεμβρίου 2018, τα οποία επιβεβαιώνονται: η ζήτηση για χρήση κινητών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ / στον ΕΟΧ αυξήθηκε ραγδαία μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Επιβεβαιώνεται επίσης η επανεξέταση της πολιτικής εύλογης χρήσης και του μηχανισμού παρέκκλισης που δημοσιεύτηκε νωρίτερα εφέτος. Πρόκειται για ουσιαστικές διασφαλίσεις που καθιερώνονται με τον κανονισμό για την περιαγωγή με σκοπό την πρόληψη στρεβλώσεων στις εγχώριες αγορές, και οι οποίες, σύμφωνα με την επανεξέταση, έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά όπου χρειάστηκε.

Ο κανονισμός για την περιαγωγή είναι επί του παρόντος σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την κατάργηση των τελών περιαγωγής: Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι τις κινητές επικοινωνίες όταν ταξιδεύουν

Συχνές ερωτήσεις

Λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργεί;