Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 14:11

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο Κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου στο νέο Υποπρόγραμμα  Κεφαλαίου Κίνησης, με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω  των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Τα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 συμμετέχει στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με το ποσό των 5.000.000 €, που αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/news.asp?id=930

 

tepix