ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της νοσοκομειακής υποδομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργία της πρώτης Μονάδας Χημειοθεραπείας στην Περιφέρεια.

Το έργο

Με χρηματοδότηση από δύο Προγραμματικές Περιόδους, το έργο αφορά στην επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» και πιο συγκεκριμένα στην επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων και του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου, στη δημιουργία Νέας Πτέρυγας και Βρεφονηπιακού Σταθμού. Παράλληλα, δημιουργείται Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για:

1) Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων που αφορά στα εξωτερικά ιατρεία Νευρολογικού και Πόνου.

2) Επέκταση του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου, στην περιοχή του υπάρχοντος Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του παιδοψυχιατρικού που επεκτείνουν και ολοκληρώνουν το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο.

Και οι δύο αυτές επεκτάσεις γίνονται σε συνέχεια των υπαρχόντων λειτουργικών τμημάτων, τα οποία με τους επιπλέον χώρους ολοκληρώνονται λειτουργικά.

3) Δημιουργία Νέας Πτέρυγας που αποτελεί προσθήκη κτιριακού τμήματος, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη των εξυπηρετήσεων του Νοσοκομείου.

4) Δημιουργία Μονάδας Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού καρκινοπαθών της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη τέτοιων δομών.

5) Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού.

6) Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

7) Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).

8) Προμήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος (Π/Σ).

Το αποτέλεσμα             

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της Υγείας, καθώς αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η νοσοκομειακή υποδομή της πόλης της Πτολεμαΐδας και κατ’ επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αυξάνεται το ποσοστό των κατοίκων, τόσο της πόλης, όσο και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες Β-Βάθμιας Υγείας και παράλληλα αναπτύχθηκε η νέα εξειδικευμένη Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ενισχύθηκε η εύρυθμη και ολοκληρωμένη λειτουργία του Νοσοκομείου με τη δημιουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.


Αναφορές       

- - - - -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

2007-2013: 2 εκ. ευρώ

2014-2020: 5 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

2007-2013: 2 εκ. ευρώ

2014-2020: 4 εκ. ευρώ

Εθνική Συμμετοχή

2007-2013: 0 εκ. ευρώ

2014-2020: 1 εκ. ευρώ

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΕΠΑΝΟΜ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο