ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) είναι δομές πρώτης υποδοχής, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση.

Το έργο

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «μιας στάσης» «One Stop Shοp», με εξατομικευμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις κοινωνικές πολιτικές που υλοποιούνται.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του κάθε ΚΚ. Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013), καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων που αποτελούν διακριτά Παραρτήματα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών).

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση στην απασχόληση όλων των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ποσό 3.571.324 ευρώ έχει επενδυθεί μέχρι 29/7/2020 για την ίδρυση και λειτουργία 10 Κέντρων Κοινότητας, 3 παραρτημάτων Ρομά και 2 Περιφερειακών Μονάδων.

Πρόκειται για τα Κέντρα Κοινότητας:

 • Δήμου Εορδαίας, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά
 • Δήμου Γρεβενών
 • Δήμου Καστοριάς, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά και με περιφερειακή Μονάδα για την εξυπηρέτηση του Δήμου Νεστορίου
 • Δήμου Δεσκάτης
 • Δήμου Σερβίων
 • Δήμου Κοζάνης
 • Δήμου Αμυνταίου
 • Δήμου Βοΐου
 • Δήμου Φλώρινας, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά και με περιφερειακή Μονάδα για την εξυπηρέτηση του Δήμου Πρεσπών
 • Δήμου Άργους Ορεστικού

Οι υπηρεσίες που παρέχει ένα Κέντρο Κοινότητας διακρίνονται σε:

 1. Υποχρεωτικές
 • Πληροφόρηση ή / και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά
 • Υποστήριξη των πολιτών για ένταξη σε αυτά τα προγράμματα
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες στα όρια του Δήμου (π.χ. ξενώνες, υπνωτήρια, Δομές ΑμεΑ κλπ)
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε φορείς και υπηρεσίες απασχόλησης, β) σε φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων
 1. Δυνητικές (ενδεικτικά) 
 • Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματικό προσανατολισμό και δυνατότητες αγοράς εργασίας
 • Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
 • Δράσεις μαθησιακής στήριξης παιδιών
 • Εκδηλώσεις επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου για ενεργοποίηση των πολιτών, τοπική ανάπτυξη, αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων
 • Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού
 • Δράσεις ενημέρωσης για θέματα νομικού χαρακτήρα (παρεχόμενες δυνατότητες, αρμόδια όργανα, διαδικασίες κλπ)
 • Διανομή βασικών αγαθών όπου δεν υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

Το αποτέλεσμα     

Από την έναρξη της λειτουργίας τους το 2016 και μέχρι 31/7/2020,  οπότε και αντλήθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία τους, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν καταφέρει να ικανοποιήσουν το σκοπό της ίδρυσής τους, καθώς σε αυτά εξυπηρετήθηκαν συνολικά 13.333 πολίτες, κατά τη διάρκεια 39.476 επισκέψεων/συνεδριών.

Επιπλέον, η παρουσία τους στην κοινωνική ζωή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα δυναμική, όπως φαίνεται και από τα δημοσιεύματα που παρατίθενται στη συνέχεια, στην Ενότητα "Αναφορές" και τα οποία αποτελούν μια επιλογή από το σύνολο των σχετικών άρθρων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τύπο της Περιφέρειας και μία ενδεικτική παρουσίαση των δράσεων των Κέντρων Κοινότητας.

Αναφορές (ενδεικτικά)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

3,6 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

2,9 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Εθνική Συμμετοχή

0,7 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Δικαιούχοι

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Αμυνταίου

Δήμος Άργους Ορεστικού

Δήμος Βοΐου

Δήμος Γρεβενών

Δήμος Δεσκάτης

Δήμος Εορδαίας

Δήμος Καστοριάς

Δήμος Σερβίων

Δήμος Φλώρινας

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο