flag enflag gr

espa2eeflag top

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) είναι δομές πρώτης υποδοχής, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση.

Το έργο

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «μιας στάσης» «One Stop Shοp», με εξατομικευμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις κοινωνικές πολιτικές που υλοποιούνται.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του κάθε ΚΚ. Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013), καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων που αποτελούν διακριτά Παραρτήματα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών).

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση στην απασχόληση όλων των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ποσό 3.571.324 ευρώ έχει επενδυθεί μέχρι 29/7/2020 για την ίδρυση και λειτουργία 10 Κέντρων Κοινότητας, 3 παραρτημάτων Ρομά και 2 Περιφερειακών Μονάδων.

Πρόκειται για τα Κέντρα Κοινότητας:

 • Δήμου Εορδαίας, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά
 • Δήμου Γρεβενών
 • Δήμου Καστοριάς, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά και με περιφερειακή Μονάδα για την εξυπηρέτηση του Δήμου Νεστορίου
 • Δήμου Δεσκάτης
 • Δήμου Σερβίων
 • Δήμου Κοζάνης
 • Δήμου Αμυνταίου
 • Δήμου Βοΐου
 • Δήμου Φλώρινας, διευρυμένο με Παράρτημα Ρομά και με περιφερειακή Μονάδα για την εξυπηρέτηση του Δήμου Πρεσπών
 • Δήμου Άργους Ορεστικού

Οι υπηρεσίες που παρέχει ένα Κέντρο Κοινότητας διακρίνονται σε:

 1. Υποχρεωτικές
 • Πληροφόρηση ή / και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά
 • Υποστήριξη των πολιτών για ένταξη σε αυτά τα προγράμματα
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες στα όρια του Δήμου (π.χ. ξενώνες, υπνωτήρια, Δομές ΑμεΑ κλπ)
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε φορείς και υπηρεσίες απασχόλησης, β) σε φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων
 1. Δυνητικές (ενδεικτικά) 
 • Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματικό προσανατολισμό και δυνατότητες αγοράς εργασίας
 • Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
 • Δράσεις μαθησιακής στήριξης παιδιών
 • Εκδηλώσεις επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου για ενεργοποίηση των πολιτών, τοπική ανάπτυξη, αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων
 • Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού
 • Δράσεις ενημέρωσης για θέματα νομικού χαρακτήρα (παρεχόμενες δυνατότητες, αρμόδια όργανα, διαδικασίες κλπ)
 • Διανομή βασικών αγαθών όπου δεν υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

Το αποτέλεσμα     

Από την έναρξη της λειτουργίας τους το 2016 και μέχρι 31/7/2020,  οπότε και αντλήθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία τους, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν καταφέρει να ικανοποιήσουν το σκοπό της ίδρυσής τους, καθώς σε αυτά εξυπηρετήθηκαν συνολικά 13.333 πολίτες, κατά τη διάρκεια 39.476 επισκέψεων/συνεδριών.

Επιπλέον, η παρουσία τους στην κοινωνική ζωή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα δυναμική, όπως φαίνεται και από τα δημοσιεύματα που παρατίθενται στη συνέχεια, στην Ενότητα "Αναφορές" και τα οποία αποτελούν μια επιλογή από το σύνολο των σχετικών άρθρων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τύπο της Περιφέρειας και μία ενδεικτική παρουσίαση των δράσεων των Κέντρων Κοινότητας.

Αναφορές (ενδεικτικά)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

3,6 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

2,9 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Εθνική Συμμετοχή

0,7 εκ. ευρώ (στοιχεία 29/7/2020)

Δικαιούχοι

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Αμυνταίου

Δήμος Άργους Ορεστικού

Δήμος Βοΐου

Δήμος Γρεβενών

Δήμος Δεσκάτης

Δήμος Εορδαίας

Δήμος Καστοριάς

Δήμος Σερβίων

Δήμος Φλώρινας

 

Previous Next

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η υλοποίηση του έργου επέτρεψε την αναβάθμιση της υποδομής υδροδότησης που εξυπηρετεί 41 οικισμούς στις κοινότητες Μελίτη, Πέρασμα και Κάτω Κλεινές, στο Δήμο Φλώρινας. Οι αναβαθμίσεις αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης, στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής νερού στους κατοίκους της περιοχής και στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του ποιοτικού ελέγχου και της απολύμανσης του νερού που παρέχεται μέσω του δικτύου.

Το έργο

Συνολικά 62 υφιστάμενες τοποθεσίες, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια, μετατράπηκαν σε τοπικούς σταθμούς ελέγχου και δημιουργήθηκαν 5.155 νέα σημεία μέτρησης της κατανάλωσης και απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Ένας κεντρικός σταθμός ελέγχου παρακολουθεί τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου. Το έργο παρείχε τον εξοπλισμό του σταθμού ελέγχου, το λογισμικό και εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίηση του έργου, έγινε η προμήθεια φορητού εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών και προγραμματισμού και συγκεκριμένα έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή - PLC (έναν βιομηχανικό ψηφιακό υπολογιστή προσαρμοσμένο για τον έλεγχο διαδικασιών δικτύου), έξι μονάδες προγραμματισμού και συλλογής δεδομένων για τους τοπικούς σταθμούς μέτρησης και απομακρυσμένης παρακολούθησης και ένα σύστημα επιθεώρησης σωλήνων για την ανίχνευση διαρροών.

Μια δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών θα χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιωθεί ότι το σύνολο του συστήματος λειτουργεί ομαλά και για να εκπαιδευτεί το προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων.

Το αποτέλεσμα

Ως αποτέλεσμα των αναβαθμίσεων, η λειτουργία της υποδομής ύδρευσης θα αυτοματοποιηθεί και θα καταστεί αποτελεσματικότερη. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, 24 ωρών, όλων των κρίσιμων παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού και τη λειτουργία του δικτύου θα υποστηρίξει την ενεργή ανίχνευση διαρροών και την ταχεία αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό θα μειώσει την εμφάνιση προβλημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους λειτουργίας των τεχνικών ομάδων, καθώς και στις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του συστήματος.

Τα έμμεσα οφέλη του έργου προκύπτουν τόσο μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, η οποία θα σημάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ελλείψεων σε νερό και εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού, όσο και μέσω της βελτιωμένης επιθεώρησης των διαρροών και μεγαλύτερης ισορροπίας μεταξύ των ροών νερού προς και από το δίκτυο. Από τα υψηλότερα πρότυπα παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν από τις αναβαθμίσεις θα επωφεληθούν πάνω από 10.000 κάτοικοι των περιοχών που εξυπηρετούνται από το δίκτυο που αναβαθμίστηκε.


Αναφορές         

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

2 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

1,6 εκ. ευρώ

Εθνική Συμμετοχή

0,4 εκ. ευρώ

Δικαιούχος

ΔΕΥΑ Φλώρινας

Previous Next

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η εξαιρετική ιστορική και σύγχρονη συλλογή βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στεγάζεται πλέον σε ένα εντυπωσιακό νέο κτίριο που τείνει να γίνει το σύμβολο της πόλης της Κοζάνης.

Το έργο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου 4.423 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και το Εκθετήριο της Βιβλιοθήκης καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Οι εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης αποτελούνται από δύο "συμπαγή" κτίρια που συνδέονται με μια "ελαφριά" και "διάφανη" δομή, η οποία περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με δύο υπόγεια και περιλαμβάνει (εκτός από τα βοηθητικά δωμάτια, ένα κατάστημα και γραφεία διοίκησης) την Υποδοχή, τη Βιβλιοθήκη μαζί με το Αναγνωστήριο, το Μουσείο, την Παιδική Βιβλιοθήκη και την Αίθουσα Παλαιτύπων.

Περίπου 153.000 βιβλία, 400 έγγραφα, 315 κωδικοί, 70.000 έγγραφα και 400.000 ψηφιοποιημένες σελίδες αποθηκεύονται υπό τις καλύτερες συνθήκες στο νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί, ενώ το Εκθετήριο και ο σχετικός εξοπλισμός δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Το αποτέλεσμα             

Η νέα Βιβλιοθήκη έχει ήδη αποδείξει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πολιτισμού. Κατά τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας της, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι δανείστηκαν βιβλία, πάνω από 5.000 χρησιμοποίησαν το αναγνωστήριο ανάγνωσης και περίπου 3.000 μαθητές την επισκέφθηκαν στο πλαίσιο σχολικής επίσκεψης.


Αναφορές       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

2007-2013: 5 εκ. ευρώ

2014-2020: 4 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

2007-2013: 5 εκ. ευρώ

2014-2020: 3,2 εκ. ευρώ

Εθνική Συμμετοχή

2007-2013: 0 εκ. ευρώ

2014-2020: 0,8 εκ. ευρώ

Δικαιούχος

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της νοσοκομειακής υποδομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργία της πρώτης Μονάδας Χημειοθεραπείας στην Περιφέρεια.

Το έργο

Με χρηματοδότηση από δύο Προγραμματικές Περιόδους, το έργο αφορά στην επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» και πιο συγκεκριμένα στην επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων και του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου, στη δημιουργία Νέας Πτέρυγας και Βρεφονηπιακού Σταθμού. Παράλληλα, δημιουργείται Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για:

1) Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων που αφορά στα εξωτερικά ιατρεία Νευρολογικού και Πόνου.

2) Επέκταση του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου, στην περιοχή του υπάρχοντος Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου ενσωματώνονται όλοι οι χώροι του παιδοψυχιατρικού που επεκτείνουν και ολοκληρώνουν το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο.

Και οι δύο αυτές επεκτάσεις γίνονται σε συνέχεια των υπαρχόντων λειτουργικών τμημάτων, τα οποία με τους επιπλέον χώρους ολοκληρώνονται λειτουργικά.

3) Δημιουργία Νέας Πτέρυγας που αποτελεί προσθήκη κτιριακού τμήματος, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη των εξυπηρετήσεων του Νοσοκομείου.

4) Δημιουργία Μονάδας Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού καρκινοπαθών της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη τέτοιων δομών.

5) Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού.

6) Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

7) Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).

8) Προμήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος (Π/Σ).

Το αποτέλεσμα             

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της Υγείας, καθώς αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η νοσοκομειακή υποδομή της πόλης της Πτολεμαΐδας και κατ’ επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αυξάνεται το ποσοστό των κατοίκων, τόσο της πόλης, όσο και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες Β-Βάθμιας Υγείας και παράλληλα αναπτύχθηκε η νέα εξειδικευμένη Μονάδα Χημειοθεραπείας για την εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ενισχύθηκε η εύρυθμη και ολοκληρωμένη λειτουργία του Νοσοκομείου με τη δημιουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.


Αναφορές       

- - - - -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι

Προγραμματική Περίοδος

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνολική Επένδυση

2007-2013: 2 εκ. ευρώ

2014-2020: 5 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή

2007-2013: 2 εκ. ευρώ

2014-2020: 4 εκ. ευρώ

Εθνική Συμμετοχή

2007-2013: 0 εκ. ευρώ

2014-2020: 1 εκ. ευρώ

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΕΠΑΝΟΜ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

Εγγραφή στο Newsletter

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΖΕΠ Κοζάνης 50100

Τηλέφωνο : 2461 3 50900

FAX : 2461 3 50969