Θέματα κατά της Απάτης

   

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτημένα έργα 

pdf

  Η Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις


pdf

 Η Πολιτική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις


pdf

 Έντυπο για την Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις


link

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης