Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 13:22

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού.

 

Μάθετε Περισσότερα