ΟΠΣ ΕΣΠΑ

 

Έχουν δημιουργηθεί μαθήματα e-learning για τα παρακάτω θέματα:

> User Interface (Περιβάλλον εφαρμογής)
> Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
> Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
 
> Κεντρικός λογαριασμός

- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - User Interface πατήστε εδώ


- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων πατήστε εδώ


- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων πατήστε εδώ- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Κεντρικός λογαριασμός πατήστε εδώ

 

Έντυπα  ΕΣΠΑ

Έκδοση Πρόσκλησης

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ - ΤΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ-ΤΣ

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ

Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ

 

Επιλογή και Έγκριση Πράξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης Δ.Α. ΕΤΠΑ - ΤΣ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης Δ.Α. ΕΚΤ

 

Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης

Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης - Υποέργου ΕΤΠΑ - ΤΣ

Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης - Υποέργου ΕΚΤ

Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης - Υποέργου

 

Διοικητική Επαλήθευση

Δελτίο Δήλωσης Δαπανών

Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών

 

Κωδικοποιημένα στοιχεία ΟΠΣ

Δείκτες ανα θεματική προτεραιότητα

Δείκτες ΕΣΠΑ

Καλικρατικοί Δήμοι

Εδαφικοί Τύποι

Είδη παραστατικών

Είδη Υποέργων 

Αρχείο Φορέων

Κατηγορίες Πράξεων

Λοιπά ΕΣΠΑ

Θεσμικό Πλαίσιο

Οικονομική Δραστηριότητα

Γεωγραφικές Περιοχές


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο