Καλωσορίσατε στο Κέντρο Υποστήριξης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας